Prokura AS

Consulting
1-5 employees
Calmeyers gate 5, 0183 Oslo, Østlandet
June Moghal Sandnes
e: june_sandnes@prokura.no
t:
www.prokura.no

Hos Prokura er vi spesialister innenfor innkjøp og leveringskjeder. Vi har samlet noen av de beste konsulentene og ekspertene innenfor nettopp disse områdene. Vårt skarpe fokus gjør at vi kan tilby klientene våre de mest innovative løsningene som genererer størst verdiskaping.

Det beste fra de største

Med bakgrunn fra noen av de største internasjonale konsulentfirmaene, som McKinsey, Boston Consulting Group, Booz & Company og Accenture, har vi tatt med oss stor kompetanse og mange arbeidsmetoder, som vi fremdeles bruker.

Vi arbeider for eksempel etter strukturerte og faktabaserte metoder, og vi jobber målrettet for å skape store resultater for kundene våre. Siden vi ble grunnlagt i 2008 har vi også valgt å skille oss ut på to viktige punkter.

Vi vil være spesialister

Først og fremst er vi ikke generalister som de store konsulentfirmaene – vi er spesialister. Derfor tiltrekker vi oss også de absolutt beste konsulentene innenfor innkjøp og leveringskjeder, som er stolte av å være en del av en spesialistbedrift, hvor man vet alt om noe, i stedet for noe om alt. Vi har valgt denne strategien fordi vi tror at den bidrar til de beste resultatene for klientene våre.

Vi vil være nyskapende

Vi prøver også å skille oss fra de store konsulentfirmaene på et annet viktig område – nemlig ved å være oppsøkende, nysgjerrige og nyskapende. Vi har et tungt erfaringsgrunnlag, men på grunn av størrelsen vår og vår unge alder er vi ikke hemmet av historiske og byråkratiske begrensinger.

Derfor kan vi lettere ta fatt på utfordringene som er mest presserende for klientene våre – med en kombinasjon av erfaring og nyskaping. Dette tiltrekker igjen de flinkeste konsulentene, som blir motivert av å kunne utgjøre en merkbar forskjell i et miljø hvor man kan ta initiativ og få lederansvar.

Med andre ord: Fokuset vårt er styrken vår.