Ontogeny Group

Consulting
6-20 employees
Nedre Slottsgate 21, 0157 Oslo, Østlandet
www.ontogeny.no/

Ontogeny Group er et relativt nyetablert selskap med vekstambisjoner, og trenger allerede flere ressurser for å ta unna oppdragsmengden. Vi jobber med selskaper som er i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre. Fellesnevneren er utvikling.

Vi tilfører kraft og presisjon i utvikling og realisering av en virksomhets forretningsmodell. Vi bidrar med strategisk og analytisk kompetanse som setter retning og gir grunnlag for en ambisiøs, men realistisk gjennomføringsplan. Vår kjernekompetanse er strategi, forretningsutvikling, corporate finance, resultatforbedringer og snuoperasjoner.

Ontogeny Group består av erfarne personer med toppleder- og seniorrådgiverkompetanse, med dokumenterte resultater fra både tidigfaseselskaper, vekstselskaper og store, modne selskaper.

Vi holder til i hyggelige lokaler i Nedre Slottsgate, og har konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, inkl. gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Les mer om oss på www.ontogeny.no.