The Innovation Effect

IT, Kommunikasjon, Markedsføring, Media, PR
1-5 ansatte
Lysaker brygge 25, 1366 Lysaker, Østlandet
Siv Brødsjømoen
e: siv@theinnovationeffect.com
t: 95 70 59 68
www.theinnovationeffect.com

The Innovation Effect kobler engasjerte studenter opp mot spennende selskaper og innovative prosjekter i næringslivet. Dette gjennom vårt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram Skills2Grow. I Skills2Grow programmet arbeider ett studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for selskapet. Her har studentene et mandat til å utfordre, og til å bruke sin faglige kompetanse til å utvikle innovative løsninger for selskapet. Formålet med Skills2Grow programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer ny verdi og kompetanse inn i selskapet.