SKAGEN AS

Bank og Finans
51-100 ansatte
Skagen 3, Torgterassen, 4001 Stavanger, Vestlandet
www.skagenfondene.no

SKAGEN er et annerledes fondsselskap som kun tilbyr fond vi selv ønsker å investere i.
SKAGEN er en kundeorientert fondsforvalter, med en lang og fremgangsrik historie i å forvalte aksjefond og rentefond.

Vi er stolte av de aktivt forvaltede, verdibaserte fondene våre. Vi er et annerledes fondsselskap, som tør ta upopulære valg så lenge det kommer kundene til gode.

Vårt mål er å gi kundene best mulig risikojustert avkastning, service og oppfølging. Derfor tilbyr vi et stort utvalg eksterne fond og investeringsløsninger, i tillegg til våre egne fond. Gode digitale løsninger og håndplukkede produkter hjelper kundene å nå sine mål.

SKAGEN er en del av Storebrand Asset Management, men forblir et eget selskap som rapporterer til sitt eget styre.