Nordic Microfinance Initiative

Bank og Finans, Annet
0 ansatte
, , Vestlandet
nmimicro.no/en/home

Nordic Microfinance Initiative (NMI) ble etablert i 2008 som et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private investorer for å investere i mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland. Offentlig sektor er representert ved Norfund (statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) ,og IFU, det tilsvarende fondet i Danmark. Sammen med de private investorene DNB, Ferd, KLP, Storebrand og TD Veen har de hittil investert over 1,5 mrd. kroner gjennom NMI. Nylig tegnet investorer seg for ytterligere 850 millioner kroner i et nytt fond.

NMIs oppdrag er å skaffe fattige i utviklingsland tilgang til finansielle tjenester og dermed skape arbeid og velferd på et bærekraftig grunnlag. Vi skaper både sosiale og økonomiske resultater ved å investere i og bygge opp mikrofinansinstitusjoner i det sørlige og østlige Afrika, India og Sørøst-Asia. Hovedkontoret er i Oslo, men vi har også kontorer i København, Nairobi og New Delhi.