NHO Brussel

Annet
1-5 ansatte
Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Bruxelles, Østlandet
www.nho.no/Om-NHO/NHO-Brussel/

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO er i Brussel for å påvirke beslutningen som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.