Mazars Revisjon AS

Regnskap og revisjon
21-50 ansatte
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Østlandet
www.mazars.no/

Mazars er en internasjonal, integrert og uavhengig organisasjon med spesialisering i revisjon, bokføring, skatt og rådgivning. Vi er i vekst internasjonalt og i Norge. Våre klienter er både små, mellomstore og store bedrifter i et vidt spekter av bransjer. Vi holder til på Majorstua, Oslo.

Som medarbeider i Mazars får du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du er med på å bygge opp profesjonell ekspertise, som er anerkjent i markedet, og du får bred erfaring fra forskjellige bransjer og fagområder. Du blir med i en organisasjon, hvis historie er drevet av en sterk entreprenørånd, og som har oppnådd kraftig vekst de senere årene. Alle medarbeidere deler en felles kultur, hvor vi jobber etter det beste for kunden og vektlegger integritet, uavhengighet og respekt. Kontinuerlig læring er kjernen i vår utviklings- og karrierestrategi.

Kommende aktiviteter