Intility AS

IT, Rådgivning, Teknologi, Annet
101-500 ansatte
Schweigaards gate 39, 0191 Oslo, Østlandet
Ane Ognøy Lægland
e: Ane@intility.no
t: 92869974
www.intility.no

Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper. Vi består av over 300 medarbeidere som bidrar til å digitalisere morgendagens selskaper. Med en snittalder på 28 år jobber vi sammen for å skape noe som er større enn summen av den enkelte.

Kommende aktiviteter