FundingPartner

Bank og Finans, Teknologi
6-20 ansatte
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Østlandet
Geir Atle Bore
e: geir.atle.bore@fundingpartner.no
t: 22699001
FundingPartner.no

FundingPartner er et finansteknologiselskap som kobler små og mellomstore bedrifter med et finansieringsbehov opp mot investorer som ønsker god avkastning. Vi lanserte plattformen i 2018, og har mottatt lånesøknader for over 6,4 milliarder kroner. Hittil er det publisert og fulltegnet 71 lån, og vi har over 8000 registrerte investorer. I september 2018 gikk Schibsted og DNB inn på eiersiden, og 2019 begynte Pareto Bank å ville investere i lån formidlet via oss.