Fredensborg AS

Bank og Finans, Bygg, anlegg og eiendom
101-500 ansatte
Stensberggata 27, 0170 Oslo, Østlandet
Arne Hurlen
e: arneh@fredensborg.no
t:
www.fredensborg.no

Fredensborg er et investeringsselskap med fokus på boligmarkedet i Nord-Europa. Selskapets fire forretningsområder er boligutleie i Nord-Europa gjennom Heimstaden og Utleiemegleren (50% eid), boligutvikling i Norge gjennom Fredensborg Bolig, og destinasjonsutvikling i Norge gjennom Fredensborg Fritid. Vi har i dag ca 50 000 leiligheter for utleie. Konsernet har eiendommer for over 90 mrd NOK, omsetter for ca 4,5 mrd og sysselsetter mer enn 450 personer, herav 130 i Norge.

Fredensborg er en aktiv, industriell og verdibasert eier med lang tidshorisont. Ekspansiv, engasjert, kapitalsterk og solid. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger for mennesker og samfunn.

Du kan lese mer om oss på www.fredensborg.no