Fredensborg AS

Bank og Finans, Bygg, anlegg og eiendom
101-500 ansatte
Stensberggata 27, 0170 Oslo, Østlandet
www.fredensborg.no

Fredensborg er et investeringsselskap eid av Ivar Tollefsen med fokus på boligmarkedet i Nord-Europa. Selskapets fire forretningsområder er boligutleie gjennom Heimstaden, boligutvikling gjennom Fredensborg Bolig, destinasjonsutvikling gjennom Fredensborg Fritid og Utleiemegleren. Fredensborg ble etablert i 1994.

Fredensborg er en aktiv, industriell og verdibasert eier med lang tidshorisont. Ekspansiv, engasjert, kapitalsterk og solid. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger for mennesker og samfunn.