Finansdepartementet

Bank og Finans, Offentlig sektor
101-500 ansatte
Akersgata 40, 0180 Oslo, Østlandet
Malene C. W. Fjeller
e: mwf@fin.dep.no
t: 22244154
www.jobbifin.dep.no

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.

Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.

Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:
• planlegge og iverksette den økonomiske politikken
• samordne arbeidet med statsbudsjettet
• sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter
• overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene
• forvalte Statens pensjonsfond

Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.

Kommende aktiviteter