Argentum Asset Management AS

Bank og Finans
21-50 ansatte
Bradbenken 1, 5003, Vestlandet
www.argentum.no

Argentum Asset Management er en spesialisert kapitalforvalter for investeringer i private equity. Selskapet forvalter nettokommitteringer i fond på 14 mrd kroner for Argentum Fondsinvesteringer og private investorer.

Argentum har siden 2001 bygget opp et ledende kompetansemiljø på investeringer i private equity-fond. Selskapet har spesialisert seg på fond i Norden og Nord-Europa, samt den globale energisektoren. Argentum er aktiv i første, annenhånds- og ko-investeringsmarkedet; hvilket innebærer investeringer i nyetablerte fond, kjøp av fondsandeler i eksisterende fond og investeringer direkte i bedrifter sammen med fond i vår portefølje. Siden oppstart har selskapet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15,2 prosent. Argentum har 25 ansatte og kontorer i Bergen og Oslo.

Kommende aktiviteter