ACOS

IT, Teknologi
101-500 ansatte
Trollhaugmyra 15, 5353 Straume, Vestlandet
www.acos.no

ACOS utvikler og implementer programvare for offentlig og privat sektor. Vi har siden oppstarten i 1997 hatt en jevn vekst og er i dag et av Norges 20 største programvareselskaper. Selskapet består i dag av 150 engasjerte ansatte. Vårt hovedkontor ligger på Straume like utenfor Bergen, men vi har også et avdelingskontor sentralt i Oslo.

Over 450 virksomheter benytter en eller flere av våre løsninger, deriblant over 250 kommuner, 14 av 15 departement, en rekke tilsyn og direktorater, samt private organisasjoner. 60% av Norske kommuner bruker ett eller flere ACOS produkter. Kommunekundene strekker seg fra Norges nest minste (Modalen kommune) til Norges desidert største (Oslo kommune). I tillegg har ACOS samtlige departementer (unntatt forsvarsdepartementet) i drift på våre løsninger. Produktene benyttes også av en rekke andre store organisasjoner som Sbanken, Frende Forsikring, KLP, Finanstilsynet, Norges Forskningsråd, Domstoladministrasjonen, NAV m.f. Vår solide produktportefølje, kombinert med lang erfaring innenfor våre kjerneområder, gjør ACOS til en ettertraktet leverandør i markedet.

ACOS leverer løsninger innenfor følgende forretningsområder:

° Dokumenthåndtering
° Portal og selvbetjening
° Levekår (løsninger innenfor barnevern, sosial og helsesektoren)