I vår bedriftspresentasjon vil vi fortelle om selskapet, bransjen vi opererer i og hvordan vi jobber med investeringer. Du får vite hvordan en typisk arbeidsuke ser ut for en investeringsrådgiver, hvordan vi jobber med selskapskommunikasjon og hvilke muligheter som finnes i Argentum for nyutdannede studenter.
Vi vil også gi et innblikk i nordisk private equity og hvordan bransjen skaper verdier i norsk næringsliv.