Velkommen til bedriftspresentasjon med Finansdepartementet den 18. mars på NHH!


Her vil du høre hvordan det er å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.


Vel møtt!