De fleste har hørt om private equity, kjenner navnene på de største fondene og kan finansteorien, men hvordan er det egentlig å jobbe i et private equity- eller venturekapitalfond?


Visste du at fondene gjør en viktig jobb for norsk vekst og innovasjon, at de jobber tett med selskapene de investerer, både innen forretningsutvikling og samfunnsansvar?


Norsk Venturekapitalforening (NVCA) tar med seg Michael Vollset fra oppkjøpsfondet Summa Equity og Ingrid Beyer fra Hadean Ventures til NHH for å fortelle mer om Summas investerings- og verdiskapingsstrategi som er forankret i FNs bærekraftsmål, og Hadeans rolle som nytt venturefond for helse og life science.


Vi samles i personalkantinen kl. 18 for tapas og hyggelig prat. Velkommen!