DNB Markets kommer på NHH tirsdag 22. Januar.


Det vil være bedriftspresentasjon kl 17:15 i Jan Mossin etterfulgt av bespisning i personalkantinen.


Velkommen til bedriftspresentasjon!