Er du interessert i private equity? Eller lurer du på hva bransjen egentlig gjør? Da er dette bedriftspresentasjonen for deg.

Private equity-fond investerer i selskaper fra tidligfase til moden fase. I samarbeid med gründere og ledelse arbeider fondene strategisk for å utvikle virksomhetene, og bidrar med kapital, kompetanse og nettverk. Argentum er en ledende fonds-investor i Norden.

Vi er investert i mer enn 100 fond i Nord-Europa. I dag har vi kommittert over 13 milliarder kroner og har siden oppstarten en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 14 prosent.

På bedriftspresentasjonen vil vi fortelle om hvordan vi arbeider og om private equity-bransjen.

Presentasjonene avsluttes med litt mat og drikke og mingling. Her kan du også benytte anledningen til å snakke med ansatte fra investeringsteamet og de andre avdelingene i Argentum.

Les mer om oss på www.argentum.no.

Sted; "Terje Hansen"

Velkommen!