Kommer til å stå på stand, og ønsker bespisning på skolen