Velkommen til bedriftspresentasjon med Norges Bank i auditorium D! Etter en presentasjon vil det bli bespisning i Personalkantinen.


Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). 


Ved utgangen av 2018 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.