Ecosystems & the battle for end-user relationships


Hvordan fungerer digitale økosystemer og hvordan endrer de markedene og kunderelasjonene? Hva kan vi lære av Amazon og Tencent, som har skapt markedsverdier på hhv 8.500.000.000.000 NOK og 4.000.000.000.000 NOK? Hva er Telenor Norge sine planer? Anders Christian Morthen, leder for Services Innovation & Projects i Telenor Norge, forteller.