Velkommen til bedriftspresentasjon med Metier OEC på NHH torsdag 3. oktober kl 16.15.


Vi ønsker å gi deg et innblikk i hvordan det er å være en del av Metier OEC, og hvilke muligheter du vil få gjennom vårt Graduate Program. Etter presentasjonen inviterer vi til middag og mingling med noen av våre ansatte i Personalkantinen.


GRADUATE PROGRAM


Du vil gjennom ansettelse med opptak i vårt Graduate Program starte din karriere i Metier OEC med et toårig introduksjonsprogram. Her får du utvikle deg i den retningen som ligger naturlig ut fra den motivasjon og de egenskapene du har. Gjennom vår brede kundeportefølje vil du få erfaring fra flere av våre tjenesteområder som:


Ledelsesrådgivning – forbedring av prosjektvirksomheter
Prosjektrådgivning – fra idé til gevinster gjennom prosjekter og programmer
Prosjektdeltagelse – prosjektstyring/ - støtte ute hos kunder


Husk søknadsfrist til Metier OEC Graduate Program 2020 - 10. oktober.


Vi gleder oss til å bli kjent med deg!