Velkommen til karrieredagen Karriere med mening 2019!

12. februar arrangeres Karriere Med Mening (KMM) - en egen karrieredag for ideelle bedrifter og organisasjoner i samarbeid med Næringslivsutvalget og NHH AID.

Ideelle bedrifter vil stå på stand i Speilsalen mellom 10.00 og 16:00, der formålet er å introdusere studenter for potensielle fremtidige arbeidsgivere som arbeider på et ideelt grunnlag. Mange av bedriftene har internshipmuligheter og jobbmuligheter spesielt tilpasset NHH.

Årets foredragsholder er Trond Riiber Knudsen som skal fortelle om sin overgang fra konsulentlivet i McKinsey & Company til rollen som engleinvestor for start-ups og sosiale entreprenører. Etter populærforedraget inviteres alle deltakere til bespisning og mingling i personalkantinen.

Alle vi i NHH Aid og Næringslivsutvalget ser frem til en spennende dag sammen med dere!